Đuričić, T. (2015) “Book Review: Miško Šuvaković, Umetnost i politika. Savremena estetika, filozofija, teorija i umetnost u vremenu globalne tranzicije. Belgrade: Službeni glasnik, 2012”, AM Journal of Art and Media Studies, (7), pp. 115–116. doi: 10.25038/am.v0i7.96.