Đuričić, T. “Book Review: Miško Šuvaković, Umetnost I Politika. Savremena Estetika, Filozofija, Teorija I Umetnost U Vremenu Globalne Tranzicije. Belgrade: Službeni Glasnik, 2012”. AM Journal of Art and Media Studies, no. 7, Apr. 2015, pp. 115-6, doi:10.25038/am.v0i7.96.